Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nghiên Cứu Viên Dược, Hoá Học

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
Updated: 13/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense

Job Description

Nghiên cứu viên chuyên môn: dược học, hoá học.

Mục đích công việc

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm trong các lích vực dược học và hoá học, sinh học.
Nhiệm vụ

- Xây dựng thuyết minh nghiên cứu, lập kế hoạch, tổ chức triển khai nghiên cứu.
- Viết báo cáo kết quả nghiên cứu và các bài báo thông tin khoa học
- Đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiên cứu và kiến thức chuyên môn
- Có kỹ năng làm việc nhóm,

- Sử dụng được tiếng Anh cho công việc

Job Requirement

- Ưu tiên trình độ sau đại học hoặc đã tham gia học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) là nơi nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên; phát triển và chuyển giao công nghệ sản...Detail

Similar jobs

Nghiên Cứu Viên Dược, Hoá Học

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts