About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Nhà Bè, HCM] TRỢ LÝ XUẤT NHẬP KHẨU (tiếng Nhật) ~ Max 20 triệu

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Import / Export
Experience 5 - 6 Years

Location

Talent Trader Vietnam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 21 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ Under 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Vascara Group

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 5,2 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh