language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân sự tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần VHRS
Updated: 18/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xử lý công việc hành chính nhân sự
 • Công văn tiếng Nhật

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học
 • Tiếng Nhật N2
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần VHRS

Company size: 25-99
VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ...Detail

Similar jobs

Nhân sự tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần VHRS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts