About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

Employment Information

Nhân viên 6S (Biết Tiếng Trung)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 21/02/2021
Industry HSE
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8,5 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8,5 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 14 Mil - 27 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Binh Duong