About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Nhân viên An ninh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Medical / Healthcare , Unskilled Workers , Security
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty CP NetNam

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

$ 7 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

$ 7 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi