About us

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

Employment Information

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KÊNH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, TRƯỜNG HỌC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Consulting
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Quang Nam

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Quang Nam

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Quang Nam