About us

Công ty TNHH Minh Long

Employment Information

Nhân viên bán hàng kho Thạch Thất (Hà Nội)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Interior / Exterior
Experience 1 Years

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Dalat Hasfarm

$ 6 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tín Đức

$ 8,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi