About us

Tập Đoàn Đức Trung

Employment Information

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KIÊM THU NGÂN TẠI HÀ NỘI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Công ty cổ phẩn Beemart

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

VHC Corporation

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 4,5 Mil - 5,5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần thương mại Vương Quốc Nội Thất

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tín Đức

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần thương mại Vương Quốc Nội Thất

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

$ Competitive

  • Ha Noi