About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

Employment Information

Nhân viên bán hàng qua điện thoại

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 19/02/2023
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Consulting
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 8,5 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

$ Over 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

$ Over 6 Mil VND

  • Ha Noi