About us

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

Employment Information

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Hung Yen

Công ty cổ phần Nu Việt Nam

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH phân phối Sành Điệu - Chi nhánh Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 6,5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Long

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi