About us

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia

Employment Information

Nhân viên bán hàng tại Showroom Quận 9

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 12/12/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Entry Level / Internship

Location

Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

VPP TRADING CO.,LTD

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

VPP TRADING CO.,LTD

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

TNHH TRANG HÀ

$ Over 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

VPP TRADING CO.,LTD

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Moveo Bình Dương

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CUCKOO VINA

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Moveo Bình Dương

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh