About us

Công ty TNHH Minh Long

Employment Information

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG (ĐÀ NẴNG - SL: 02)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Interior / Exterior
Experience 2 Years

Công ty cổ phần Nu Việt Nam

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Da Nang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Da Nang

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ Competitive

  • Da Nang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Da Nang

FPT Telecom - Chi nhánh Đà Nẵng

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Da Nang | Binh Dinh | Khanh Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Da Nang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Da Nang