About us

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

Employment Information

Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang (Kim Đồng - Hoàng Mai)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Retail / Wholesale

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam - Chi nhánh Hoàng Mai - Hà Nội

$ 5 Tr - 5,2 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

Openasia Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ 4,7 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ha Noi

Openasia Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi