About us

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

Employment Information

Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang (TP Hải Dương)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Retail / Wholesale

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hai Duong

Talentnet Corporation

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hai Duong | Bac Giang | Bac Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

$ Competitive

  • Hai Duong

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hai Duong

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hai Duong

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hai Duong

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Hai Duong

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Hai Duong