About us

Công ty TNHH Quốc tế An Bình Phát

Employment Information

Nhân Viên Báo Cáo Kế Hoạch

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/07/2020
Industry Administrative / Clerical , Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 2 Years

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công (TST)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH MINH

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 15 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi