About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

Nhân viên Bảo đảm kỹ thuật sản xuất (ngành Dược phẩm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 06/07/2021
Industry Pharmacy , Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Kỹ thuật Temas

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Kỹ thuật Temas

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh