About us

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

Employment Information

Nhân viên Bảo hành bảo trì (Miền Bắc - Trung - Nam)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 Years

Talent Trader Vietnam

$ 20 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần TARA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Bac Ninh | Bac Giang | Ha Noi

DRB Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

AMPHENOL VN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Long An

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ Competitive

 • Ho Chi Minh