About us

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

Employment Information

Nhân Viên Bảo Hành

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 26/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance

Location

Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH TM&DV Phân Phối Ánh Dương

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi