About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Nhân Viên Bảo Lãnh Thanh Toán Bảo Hiểm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Administrative / Clerical , Accounting / Auditing / Tax , Insurance
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

J-Job Recruitment Network

$ 13,2 Tr - 16,5 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Ha Noi