language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí/ Điện

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD
Updated: 22/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Hoàn thành đúng hạn các công việc bảo trì hư hỏng theo hướng dẫn công việc đối với các máy móc thiết bị, hệ thống trung tâm, nhà xưởng và cở sở hạ tầng liên quan đến vấn đề về cơ khí.
 • Bảo đảm tất cả các hư hỏng của máy móc trong khu vực được ghi nhận và lưu hồ sơ (bao gồm các hư hỏng, thời gian sửa chữa, vật tư và nhân lực cho công việc sửa chữa thông qua các biểu mẫu đã được ban hành).
 • Chịu trách nhiệm thực hiện công việc kiểm tra và sữa chữa máy móc thiết bị, hệ thống trung tâm, nhà xưởng và cở sở hạ tầng theo kế hoạch bảo trì định kỳ.
 • Thực hiện việc kiểm tra nội bộ và yêu cầu pháp lý.
 • Đảm bảo các hệ thống phụ trợ (dầu thủy lực, bôi trơn, bảo quản...) được cung cấp đủ cho máy móc và các thiệt bị theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Phối hợp và cung cấp thông tin cho nhân viên phụ trách kế hoạch vật tư của bộ phận để đảm tính sẵn có của phụ tùng thay thế (điện và cơ khi) cho máy móc và thiết bị phụ trợ với chi phí tồn kho thấp nhất.
 • Tham gia các dự án lắp đặt máy móc và các thiết bị phụ trợ trong nhà máy.
 • Hỗ trợ các công việc khác của đồng nghiệp Bảo trì.
 • Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các công việc cải tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp trung cấp ngành cơ khí/ điện.
 • Có khả năng diễn đạt tốt.
 • Kinh nghiệm đọc-hiểu bản vẽ kỹ thuật.
 • Hiểu biết tốt về hệ thống khí nén thủy lực.
 • Khả năng sử dụng thiết bị đo.
 • Kinh nghiệm về bảo trì thiết bị máy móc trong ngành sản xuất và gia công cơ khí chính xác.
 • Có ý thức về an toàn thiết bị.
 • Kiến thức về dung sai trong gia công cơ khí chính xác

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

http://www.schaeffler.vn
The Schaeffler Group is a leading German manufacturer of rolling bearings and linear products worldwide as well as a renowned supplier to the automotive...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí/ Điện

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts