About us

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

Employment Information

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí (Làm Việc Tại Lào)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 30/01/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance

Location

Ha Tinh

Dong Nai

Nghe An

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Dong Nai | Ha Tinh | Nghe An

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Nghe An | Ha Tinh | Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Nghe An | Ha Tinh | Dong Nai

Công ty TNHH MTV Everest Bedding Sole

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai | Nghe An | Ha Tinh