About us

Công ty TNHH Sonion Việt Nam II

Employment Information

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance , Manufacturing / Process
Experience 1 - 2 Years

Thi Vai International Port Co., Ltd

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Tài Nguyên CHC Việt Nam

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ba Ria-VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG MINH ANH

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ba Ria-VT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LẮP ĐẶT PCCC TÂN LẬP

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Gonzales Việt Nam

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 30 Tr VND

 • Ba Ria-VT