About us

CÔNG TY TNHH DENIS G.M.

Employment Information

Nhân viên Bảo trì Điện - An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 03/02/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH DENIS G.M.

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH DENIS G.M.

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH DENIS G.M.

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

PepsiCo Foods Vietnam Company

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong