About us

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

Employment Information

Nhân viên bảo trì điện (Hưng Yên)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 26/06/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Lang Son | Hung Yen | Quang Tri

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Lang Son | Hung Yen | Quang Tri

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Lang Son | Hung Yen | Quang Tri

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hung Yen | Hai Duong

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen