About us

HOYA LENS VIETNAM LTD

Employment Information

Nhân viên bảo trì điện lạnh (VSIP Quảng Ngãi)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 05/10/2020
Industry Manufacturing / Process

Location

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Competitive

  • Quang Ngai

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Competitive

  • Quang Ngai

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Competitive

  • Quang Ngai

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Competitive

  • Quang Ngai

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Competitive

  • Quang Ngai

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Competitive

  • Quang Ngai

Nhất Tín Logistics

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Quang Ngai

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

$ Competitive

  • Quang Ngai | Quang Binh | Da Nang

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Quang Ngai

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Quang Ngai