About us

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP EBRACO

Employment Information

Nhân viên Bảo trì - Ebraco Industry Company Limited

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 30/08/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance , Manufacturing / Process

Location

Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP EBRACO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP EBRACO

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP EBRACO

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Binh Duong

Ebraco Industry Company Limited

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

 • Binh Duong

DRB Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KOREA VANE HIGH TECH VINA

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Forte Grow Medical (Việt Nam)

$ Competitive

 • Binh Duong

Cty TNHH Box - Pak (Việt Nam)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong

CN Công ty TNHH Năng Lượng Sài Gòn – Nhà máy SX Bình Áp Lực Mỹ Phước

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong