About us

MegaCEO

Employment Information

Nhân Viên Bảo Trì (Máy May, 650USD, HA8027)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 650 USD
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Maintenance , Textiles / Garments / Fashion
Experience 1 - 2 Years

Location

Ho Chi Minh

Binh Duong

Dong Nai

Công Ty TNHH Matsuya R&D Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam

$ 5,5 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

MegaCEO

$ 11 Tr - 14,3 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Theodore Alexander HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ngôi Nhà Châu Âu (Việt Nam)

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

MegaCEO

$ 13,2 Tr - 14,3 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Dong Nai