About us

Able Garment Vietnam

Employment Information

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/11/2020
Industry Maintenance , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 Years

Able Garment Vietnam

$ Over 8 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 40 Tr - 50 Tr VND

  • Binh Dinh

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Quang Tri | Binh Dinh | Quang Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Dinh