About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

Employment Information

Nhân viên Bảo trì máy móc thiết bị ( làm việc tại Củ Chi )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 18/04/2023
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SX_TM THÁI ANH

$ 9 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ 6,8 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh