language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên bảo trì máy tiếng Nhật

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

- Phụ trách công việc cài đặt, bảo trì máy CAD/CAM

- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Job Requirement

- Nam 22~30 tuổi

- Tiếng Nhật trình độ N3/N2, tiếng anh căn bản

- Ưu tiên người có kinh nghiệm bảo trì máy

More Information

  • Degree: College
  • Age: 22 - 30
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

www.jac-recruitment.vnCompany size: 20

Consulting, recruitment to other companies who exist in Viet Nam.

Nhân viên bảo trì máy tiếng Nhật

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts