About us

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Bảo Trì Thiết Bị Đo (LG, LI, TG, TI, PG, PI, ...)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/11/2020
Industry Chemical Eng. , Maintenance
Experience 3 - 5 Years

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH DAFI

$ Competitive

 • Binh Duong

CareerBuilder's Client

$ Competitive

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH KOREA VANE HIGH TECH VINA

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam (LeHoo)

$ Competitive

 • Binh Duong

DRB Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong | Ho Chi Minh

CN Công ty TNHH Năng Lượng Sài Gòn – Nhà máy SX Bình Áp Lực Mỹ Phước

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong