About us

Forte Grow Medical (Việt Nam)

Employment Information

Nhân Viên Bảo Trì

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 29/08/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH KOREA VANE HIGH TECH VINA

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

DRB Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong | Ho Chi Minh

Cty TNHH Box - Pak (Việt Nam)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong

CN Công ty TNHH Năng Lượng Sài Gòn – Nhà máy SX Bình Áp Lực Mỹ Phước

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

$ Competitive

 • Binh Duong

Công ty TNHH Vector Fabrication (Việt Nam)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

ALLIANCE CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Long An | Binh Duong

New Viet Dairy - Công Ty CP Đại Tân Việt

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong