About us

Muto Vietnam

Employment Information

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,500,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 06/12/2020
Industry Electrical / Electronics , Maintenance

BHD STAR CINEPLEX - KHU VỰC LONG KHÁNH (THUỘC HỆ THỐNG RẠP BHD STAR CINEPLEX VIỆT NAM )

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Woosung Vina

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Woosung Vina

$ Competitive

  • Dong Nai

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Hố Nai

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty CP Nhựa Đồng Nai

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Dong Nai

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Woosung Việt Nam

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Dong Nai