About us

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

Employment Information

Nhân Viên Bảo Trì

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Restaurant / Hotel , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 5 Years

DRB Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

SHIN Cà Phê - Công ty CP cà phê Golden Beans

$ 8 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

AMPHENOL VN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Long An

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên

$ Competitive

 • Ho Chi Minh