About us

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

Employment Information

Nhân Viên Bảo Trì

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 21/12/2020
Industry Unskilled Workers , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CJ Foodville Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Long An

Công Ty TNHH Thương Mại An Cát

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

AMPHENOL VN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Long An

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

SHIN Cà Phê - Công ty CP cà phê Golden Beans

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Klaus Refrigeration

$ Competitive

  • Ho Chi Minh