About us

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

Employment Information

Nhân Viên Bảo Trì

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 20/01/2021
Industry Unskilled Workers , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 6,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN WEDDING BOOK VIỆT NAM

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Klaus Refrigeration

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại An Cát

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

SHIN Cà Phê - Công ty CP cà phê Golden Beans

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

DIAG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh