About us

Công Ty TNHH Kindy City

Employment Information

Nhân Viên Bảo Vệ - Ca Ngày - CS Q.2

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,500,000 VND
Deadline to apply 15/07/2020
Industry Security , Education /Training
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Công nghiệp Ý Mỹ

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CLB Vegas - Công Ty LD HHKS Chains Caravelle

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thủy Sản Lê Thành

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Otter Graphics

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 5 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh