language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 16/11/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phiên dịch xưởng + văn phòng cho người Hàn Quốc

- Biên dịch tài liệu

- Các yêu cầu từ cấp trên

Job Requirement

- Sổ lượng: 05 người

- Tiếng Hàn: 4 kĩ năng

- Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm

Có thể làm chính thức hoặc thời vụ 03 tháng (01/06/2018 - 01/08/2018)

More Information

  • Age: 21 - 29
  • Job type : Permanent, Contract/ Freelance, Internship

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts