About us

Công ty TNHH MM Mega Market (Vietnam) tại TP. Hà Nội

Employment Information

Nhân Viên Bộ Phận An Ninh - MM Mega Market Thăng Long

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 4,800,000 - 5,500,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Security

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market VietNam (CN Hà Đông - Hà Nội)

$ 5 Mil - 5,5 Mil VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam Hà Đông - Hà Nội

$ 4,7 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi