About us

Công ty Cổ phần Việt's Power

Employment Information

Nhân viên bóc khối lượng-HS thanh quyết toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Architect , Civil / Construction , Interior / Exterior
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Toàn Cầu (GCS)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Hòa Bình Group -CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀ BÌNH

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi