language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Cấp Dầu

MP Logistics
Updated: 16/07/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hàng ngày xuất km toàn bộ xe tải dựa trên Gps, vào cuối ngày dựa vào tồn cuối và dựa vào file đi tỉnh điều độ gửi để lên danh sách cấp dầu cho phù hợp.
 • Kiểm tra các xe đi tỉnh nộp giải chi , kiểm tra lộ trình xe ( km - vé cầu đường )
 • Cuối tháng đo dầu chốt tồn cuối của tất cả các xe tải để gửi thông tin cho kế toán chấm lương.
 • Kiểm tra lộ trình , vé cầu đường vào cuối tháng.
 • Tính dầu hàng ngày: tính mức tiêu hao dầu của từng tài xế khi thực hiện lệnh của ngày đó.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành có liên quan
 • Kinh nghiệp ít nhất 1 năm, thành thạo giám sát hành trình( GPS)
 • Nam, tuổi từ 25 đến 30 tuổi

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

MP Logistics

Company size: 1.000-4.999
MP Logistics is the leader in providing trusted logistics services in air and ocean freight, warehousing, distribution, project cargo, and inland...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Cấp Dầu

MP Logistics

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts