About us

Công Ty TNHH Rita Võ

Employment Information

Nhân viên chăm sóc đại lý - Thu nhập 15 - 20 triệu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2023
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Rita Võ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần dược phẩm Meracine

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC FUTURELANG

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMES PRO

$ 15 Mil - 100 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Rita Võ

$ Competitive

  • Ha Noi