About us

HỌC VIỆN FOCUS LEARNING

Employment Information

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (CSO) - Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Customer Service , Education /Training

HỌC VIỆN FOCUS LEARNING

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HỌC VIỆN FOCUS LEARNING

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HỌC VIỆN FOCUS LEARNING

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC JAXTINA

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ 8 Mil - 9,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh