About us

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

Employment Information

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Custormer Service)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service
Experience 1 - 5 Years

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 8,5 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Zoe Events

$ 7 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

PACIFIC CROSS VIETNAM

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Unios Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

DKSH Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ánh Minh (AMIMEXCO)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN RELIA VIỆT NAM

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bizzi VietNam

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh