About us

VnResource Co. Ltd

Employment Information

Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Lĩnh vực triển khai phần mềm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/10/2020
Industry IT - Software , Entry Level / Internship
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP VĂN HÓA NGÔI NHÀ XANH

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Phần Mềm LinkQ

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

$ Over 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Tài chính FinSo

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh