About us

Công ty TNHH Đồng Tiến

Employment Information

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 09/05/2021
Industry Marketing , Consulting , Customer Service
Experience 1 Years

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Da Nang

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang