About us

Công Ty TNHH Sunjin Vina

Employment Information

NHÂN VIÊN CHẨN ĐOÁN BỆNH ( THỦY SẢN)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Agriculture , Fishery , Animal Husbandry / Veterinary

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Soc Trang

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Soc Trang

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Competitive

  • Soc Trang

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Competitive

  • Soc Trang

Acacy

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Bac Lieu | Ca Mau | Soc Trang

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Soc Trang

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Soc Trang | Can Tho

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Soc Trang | Ca Mau | Bac Lieu

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Soc Trang | Ca Mau | Bac Lieu

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Soc Trang | Ca Mau | Bac Lieu