About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

Nhân viên Chuyển giao qui trình sản phẩm (Dược phẩm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 06/07/2021
Industry Pharmacy , Biotechnology , Food Tech / Nutritionist

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Dụng Cụ Y khoa Tân Mai Thành

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vin Son

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV SAGEN GROUP

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh