About us

Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

Employment Information

Nhân viên cơ điện - làm việc tại Đồng Tháp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance

Location

Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

$ Competitive

  • Dong Thap

Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

$ Competitive

  • Dong Thap

Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

$ Competitive

  • Dong Thap

Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

$ Competitive

  • Dong Thap

Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

$ Competitive

  • Dong Thap

Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

$ Competitive

  • Dong Thap

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Dong Thap

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 6 Tr - 11 Tr VND

  • An Giang | Kien Giang | Dong Thap

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Dong Thap

Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Thap