About us

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Employment Information

Nhân viên Công nghệ - Kỹ Thuật (Sử dụng phần mềm Cad và Inventor)

Job level Entry Level
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Hung Yen

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 14 Mil - 16 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GOLDEN ARROW VIỆT NAM

$ Over 20 Mil VND

  • Ha Nam | Ha Noi | Hung Yen

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 14 Mil - 16 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Ninh | Ha Noi | Hung Yen

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Hung Yen

Barett Smart Factory

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Hung Yen